Pełna lista zadań

Ja wam pokażę – kreatywne dzieciaki! Program inspirujących zajęć dodatkowych dla uczniów olkuskich szkół podstawowych

Zadanie stanowi wyraz partnerskiej współpracy dzieci i młodzieży, nauczycieli i Dyrekcji trzech olkuskich szkół podstawowych (SP 1 Olkusz, SP 3 Olkusz, SP Osiek). Są to innowacyjne podmioty, które łączy pasja w kreowaniu działań na rzecz swoich podopiecznych oraz innych dzieci, które pragną rozwijać swoje pasje. Wyrównując szanse uczniów proponujemy im cykl innowacyjnych, autorskich zajęć pozalekcyjnych, które przyczynią się do kształtowania kompetencji kluczowych. Wykorzystane będą autorskie metody pracy, a wybór konkretnych tematów zajęć pozostawiamy uczestnikom (którzy przeprowadzą mini edycję budżetów obywatelskich w swoich szkołach). Zakładamy przeprowadzenie blokowych zajęć matematyczno-przyrodniczych, informatycznych (nauka umiejętności programowania), humanistycznych, sportowych czy cykl warsztatów rozwijających takie umiejętności jak: uczenie się, praca zespołowa, czy kreatywność. Po wyborze tematyki konkretnych zajęć w danej szkole rekrutacja zostanie ogłoszona z wykorzystaniem kanałów zewnętrznych i wewnętrznych, tak aby uczniowie każdej ze szkół podstawowych z terenu powiatu olkuskiego mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału w danych zajęciach.

KOD ZADANIA

MZA08

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

powiat olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

96 030,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)