Pełna lista zadań

XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu - zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego

Zadanie pozwoli na sfinansowanie inwestycji w zakresie doposażenia Szpitala w sprzęt medyczny (Kriokomora , kamizelka z elektrycznymi oscylatorami, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego) oraz położenie kostki przed Budynkiem Głównym Szpitala, który posłuży społeczności województwa małopolskiego na długie lata podczas rehabilitacji . Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia oferty rehabilitacyjnej oraz podwyższy jakość świadczonych usług.

KOD ZADANIA

MZA27

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)

CHARAKTER ZADANIA

Inny (mieszczący się w granicach zadań Województwa określonych ustawami)

KOSZT ZADANIA

376 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)