Znamy harmonogram 4. edycji Budżetu Obywatelskiego!

Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. Pracownicy Urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 9 do 30 września. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 31 października 2019 r.

Harmonogram 4. edycji Budżetu Obywatelskiego!

  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego - 27 maja – 17 czerwca 2019 r.
  • Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań - do 5 lipca 2019 r.
  • Udostępnienie wstępnej listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych  -  do 26 lipca 2019 r.
  • Składanie odwołań przez autorów zadań  - do 2 sierpnia 2019 r.
  • Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - do 20 sierpnia 2019 r.
  • Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) - 30 sierpnia 2019 r.
  • Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych - do 30 sierpnia 2019 r.
  •  Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań - od 30 sierpnia 2019 r.
  • Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego - 9 września – 30 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 31 października 2019 r.

Karta do głosowania