Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI DZIAŁANIA

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego

29 maja – 19 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie zestawienia zgłoszonych zadań

do 14 lipca 2017 r.

Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych (wraz z uzasadnieniem)

do 14 września 2017 r.

Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego

25 września – 
13 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego

do 30 listopada 2017 r.

Przydatne materiały

Prezentacje:

Czym jest BO Małopolska? (pdf, ppt)

Jak wypełnić formularz zgłoszenia zadania? (pdf, ppt)

Przykładowy cennik

Nieruchomości i drogi Województwa Małopolskiego:

Wykaz nieruchomości

Mapa nieruchomości województwa

Wykaz dróg

Mapa dróg wojewódzkich oraz legenda