Dokumenty - 1 edycja

Logo Budżetu Obywatelskiego (.zip)

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr 279/16 Zarządu
w sprawie określenia wzoru formularza zgłaszania zadań oraz wzoru listy poparcia zadania

Uchwała Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa w sprawie konsultacji wojewódzkich

Materiały graficzne z I edycji