212 zadań złożyli Małopolanie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Przeważają inicjatywy kulturalne, turystyczne i sportowe oraz te dotyczące ochrony zdrowia. Nie zabrakło także projektów związanych z walką ze smogiem. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego, którzy są autorami 40 zadań na łączną kwotę ponad 7,5 mln.
 
Łącznie Małopolanie zgłosili 147 zadań małych oraz 65 zadań dużych. Aż 40 z nich (24 małe i 16 dużych) pochodzi z Subregionu Tarnowskiego, niewiele mniej – bo 37 (29 małych i 8 dużych) złożyli Sądeczanie, autorami 35 zadań (31 małych i 4 dużych) są mieszkańcy Małopolski Zachodniej. Równo po 34 wnioski wpłynęły na Podhalu (27 małych i 7 dużych) oraz w Krakowie (12 małych, 22 duże), a tylko 2 mniej pochodzi z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (24 małe i 8 dużych). Tylko 4 zadania, ze wszystkich zgłoszonych nie przeszły pozytywnie wstępnej weryfikacji.
 
Przeważają inicjatywy kulturalne, turystyczne, sportowe oraz poświęcone ochronie zdrowia i sprawom społecznym. Nieco mniej jest projektów związanych z bezpieczeństwem, infrastrukturą i ekologią, choć warto zauważyć, że nowością w tegorocznej edycji BO Małopolska są zadania nakierowane na walkę ze smogiem.
 
Wśród zgłoszonych zadań odnaleźć można m.in. projekty zakładające: utworzenie nowych szlaków turystycznych – zarówno pieszych jak i rowerowych, renowacje zabytkowych kapliczek i cmentarzy, organizację zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci, zakup defibrylatorów oraz sprzętu medycznego do placówek ochrony zdrowia, a także budową otwartych siłowni i poprawę infrastruktury drogowej. O tym, czy takie inicjatywy będą mogły być zrealizowane okaże się po ocenie merytorycznej, której zostaną poddane.
 

Kontakt

Urząd Marszałkowski .
Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków, 
ul. Racławicka 56

E-mail: bo@umwm.pl 

Telefony:

Kwestie merytoryczne: 

12 61 60 531

12 61 60 904

Kwestie techniczne:

12 61 60 536