Pełna lista zadań

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780

Celem zadania jest budowa chodnika, która pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

KOD

PKCHP018

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

79 409,00 zł

POWIAT/SUBREGION

chrzanowski