KOD TYTUŁ ZASIĘG SUBREGION/POWIAT CHARAKTER
PKRAU012 Wesoła gromadka powiatowy krakowski Edukacyjny
PKPRU015 Edukacja dla przyszłości powiatowy proszowicki Edukacyjny
PKRAU028 Edukator Wyspiański - zabawy słowem, gestem, dźwiękiem i kolorem powiatowy krakowski Edukacyjny
PKRAK014 Nowogórski przegląd kabaretów amatorskich - Złota pieczęć Czerwiec 2017 powiatowy krakowski Kulturalny
PKMIK018 Integracja oraz wymiana doświadczeń środowisk Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie miechowskim powiatowy miechowski Kulturalny
PKMYK022 Małopolska - Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową powiatowy myślenicki Kulturalny
PKRAK031 Zabierzowskie koncertowanie powiatowy krakowski Kulturalny
PKRAK033 Powiat krakowski - poznajmy się! powiatowy krakowski Kulturalny
SKOMK042 Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Kulturalny
SKOMK048 Kultura dla wszystkich - BO lubimy kulturę subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Kulturalny
PKMYU001 Poprawa więzi rodzinnych poprzez możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego na basenie powiatowy myślenicki Edukacyjny
SKOMP024 Zlot Asystentów Rodziny 2017 subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Prospołeczny
SKOMI006 Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Inny
PKMYU032 Mali Ratownicy powiatowy myślenicki Edukacyjny
PKWIP037 Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory AED w powiecie wielickim powiatowy wielicki Prospołeczny
PKRAP026 Pogromcy Małopolskich Bazgrołów powiatowy krakowski Prospołeczny
SKOMI036 Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Inny
PKMIE045 Darmowy dowóz do Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie powiatowy miechowski Ekologiczny
PKRAS002 Wszystko dla kibiców LKS Wisła Czernichów powiatowy krakowski Sportowy
PKWIS007 Małopolskie igrzyska sportowe uniwersytetów trzeciego wieku w Niepołomicach powiatowy wielicki Sportowy
SKOMS010 Nordic walking - aktywizujemy pokolenia subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Spowtowy
PKBCS020 Wakacje z koszykówką - wyjdź z domu, zagraj z nami w kosza powiatowy bocheński Sportowy
SKOMS021 Mamo, Tato - chcę grać w kosza! subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Sportowy
PKMYS025 Aktywni Razem powiatowy myślenicki Sportowy
PKMIS029 Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej - Mini Mundial powiatowy miechowski sportowy
PKRAS034 Spotkajmy się przy piłce - dziecięcy turniej piłkarski powiatowy krakowski sportowy
PKBCS035 Powiatowa Liga Żaków i Orlików wraz z treningami powiatowy bocheński sportowy
SKOMT038 Małopolski Festiwal Camino de Santiago subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Turystyczny
SKOMT039 Szlak kapliczek małopolskich subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Turystyczny
PKRAT040 Przeprawa pieszo - rowerowa w Piekarach powiatowy krakowski Turystyczny
PKRAS041 Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego powiatowy krakowski Sportowy
PKRAT043 Raj w Dolinie Racławki powiatowy krakowski Turystyczny
SKOMT044 Wokół Bochni i Wieliczki - turystyczne trasy przygodowe z wykorzystaniem questingu i najnowszych technologii mobilnych subregionalny Krakowski Obszar Metropolitalny Turystyczny
PKOLU008 Akademia Młodego Technika powiatowy olkuski Edukacyjny
PKOLU013 Kreatywnie dla młodzieży - cykl zajęć zwiększających kompetencje kluczowe młodzieży z terenu powiatu olkuskiego powiatowy olkuski Edukacyjny
PKOLU017 Interaktywne gminy - tablice multimedialne i szkolenia dla mieszkańców gminy Olkusz i Bolesław powiatowy olkuski Edukacyjny
PKOLU024 Słowo, rytm, muzyka - rozwija komunikację powiatowy olkuski Edukacyjny
PKCHU025 Sienkiewicz x 4. W setną rocznicę śmierci Pisarza cztery powieści w formę teatralną przyodziane powiatowy chrzanowski Edukacyjny
PKOSU031 Kultowa edukacja powiatowy oświęcimski Edukacyjny
SZACK006 Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż - Subregion Małopolski Zachodniej subregionalny Małopolska Zachodnia Kulturalny
PKWAK010 Kalwaria Summer Fest 2017 powiatowy wadowicki Kulturalny
PKOLK015 Uliczny Folk ziemi Olkuskiej powiatowy olkuski Kulturalny
PKWAK016 Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej - integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego powiatowy wadowicki Kulturalny
SZACK019 Zachodnia Małopolska - lubię to subregionalny Małopolska Zachodnia Kulturalny
SZACK021 Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie subregionu Małopolska Zachodnia subregionalny Małopolska Zachodnia Kulturalny
PKOSK030 Między zmierzchem a nocą powiatowy oświęcimski Kulturalny
PKCHK037 Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców powiatowy chrzanowski Kulturalny
PKCHK036 Festiwal Smaków Ziemi Chrzanowskiej powiatowy chrzanowski Kulturalny
PKWAK041 Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim powiatowy wadowicki Kulturalny
PKOSK042 Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim powiatowy oświęcimski Kulturalny
PKWAP032 Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie powiatowy wadowicki Prospołeczny
PKOSP001 Rehabilitacja dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, terapia wad postawy oraz rehabilitacja niemowląt powiatowy oświęcimski Prospołeczny
PKOLP003 Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin powiatowy olkuski Prospołeczny
SZACI009 Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół Szpitala subregionalny Małopolska Zachodnia Inny
PKOLP014 Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym powiatowy olkuski Prospołeczny
PKOLU022 Mali Ratownicy powiatowy olkuski Edukacyjny
PKCHU023 Mali Ratownicy powiatowy chrzanowski Edukacyjny
PKOSP026 Neurorehabilitacja - mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgowy, dyskopatia kręgosłupa, Stwardnienie Rozsiane, po urazach. powiatowy oświęcimski Prospołeczny
PKWAP012 Przebudowa drogi wojewódzkiej 953 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych w miejscowości Przytkowice powiatowy wadowicki Prospołeczny
PKCHP018 Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780 powiatowy chrzanowski Prospołeczny
PKOLS043 Przygoda w siodle - nauka i doskonalenie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży powiatowy olkuski Sportowy
PKWAS004 Aktywny wypoczynek dla młodych i seniorów przy udziale koni w siodle i zaprzęgu powiatowy wadowicki Sportowy
PKOLS005 Amatorska liga plenerowej piłki siatkowej powiatowy olkuski Sportowy
PKOLS020 Na start po zdrowie powiatowy olkuski Sportowy
PKOSS029 Świętuj - odkrywaj - wygrywaj czyli powiatowy rajd rowerowy i turniej futbolu stołowego z okazji 11 listopada powiatowy oświęcimski Sportowy
SZACT035 Pociąg do Małopolski Zachodniej subregionalny Małopolska Zachodnia Turystyczny
PKOSS038 Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego UNIA w Oświęcimiu powiatowy oświęcimski Sportowy
PKCHT039 Na dwóch kółkach lub z kijkami - na wycieczkę ruszaj z nami! powiatowy chrzanowski Turystyczny
SZACT040 Daj się porwać na rower - zwiedzamy Małopolskę Zachodnią subregionalny Małopolska Zachodnia Turystyczny
PKRKU001 Małopolanin Ci ja - jestem mieszkańcem, obywatelem, patriotą powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU009 Multikreatywne Warsztaty - świat inspiracji dla dzieci i rodziców powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU014 Pociąg(ający) urok literatury, czyli bilet na dziecięcą podróż literackim torem powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU025 Bezpłatne lekcje przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU028 Warsztaty rękodzieła artystycznego dla przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKK006 Centrum kultury i sportu w Krakowie powiatowy Kraków Kulturalny
PKRKK011 Festiwal Dzieci Koralowa Małopolska powiatowy Kraków Kulturalny
PKRKK012 Rocznicowy koncert integracyjny dla mieszkańców dzielnic podgórskich z okazji połączenia Miasta Krakowa z Podgórzem powiatowy Kraków Kulturalny
PKRKK029 Małopolska Jesień Enologiczna powiatowy Kraków Kulturalny
PKRKI024 Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego) powiatowy Kraków Inny
PKRKP004 Organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu oswajanie starości poprzez profilaktykę prozdrowotną oraz poprawę życia i integrację społeczną seniorów powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKP016 Krakowski Klub Seniora Kina Paradox powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKP019 Taneczny wyjazd dla grupy seniorów powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKP026 Ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz szkolenia dla osób starszych w Centrach Aktywności Seniorów w Krakowie powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKU030 Szkolenia komputerowe dla seniorów rozumianych jako osoby +50 (50 i więcej) powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU007 Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej powiatowy Kraków edukacyjny
PKRKI008 Zakup aparatury medycznej do telemetrii powiatowy Kraków Inny
PKRKU033 Zwiększenie kwalifikacji ratowników i dyspozytorów medycznych powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKU034 Mali Ratownicy powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKI039 Masażer od serca powiatowy Kraków Inny
PKRKP010 Poprawa komfortu pracy ratowników Krakowskiego WOPR poprzez remont świetlicy oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKU035 Festiwal ekologiczno – artystyczny w Parku Lotników Polskich w Krakowie powiatowy Kraków Edukacyjny
PKRKP038 Łąki kwietne dla Krakowa powiatowy Kraków Prospołeczny
PKRKS003 ERGOMETRY - TO JEST TO. Mistrzostwa Małopolski w integracyjnym wioślarstwie halowym powiatowy Kraków Sportowy
PKRKT005 Senior na małopolskim szlaku powiatowy Kraków Turystyczny
PKRKS013 Akademia Kobiecego Futbolu powiatowy Kraków Sportowy
PKRKS020 Siatkówka w Krakowie - ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki powiatowy Kraków Sportowy
PKRKT021 Motocyklowy Rajd Kościuszkowski powiatowy Kraków TURYSTYCZNY
PKRKT022 Przeprawa pieszo-rowerowa w Tyńcu powiatowy Kraków Turystyczny
PKRKT036 ROWER CZY ROUTER? - czyli socjo podłączenie powiatowy miasto Kraków Turystyczny
PKNTU011 Od Juniora do Seniora - aktywizacja mieszkańców powiatowy nowotarski Edukacyjny
PKNTU022 Poznajemy Naszą Ojczyznę - z Podhala do Stolicy Polski powiatowy nowotarski Edukacyjny
SPODK012 Dokumentacja, archiwizacja i promocja dziedzictwa kulinarnego Podhala, Spisza i Orawy subregionalny Subregion Podhalański Kulturalny
PKTTK015 Ogród sztuki obok Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza - filii Muzeum Tatrzańskiego powiatowy tatrzański Kulturalny
PKSUK017 Orkiestra Babiogórska - Dęciaki dla Górali - działanie kulturalne oraz edukacyjne na terenie powiatu Suskiego powiatowy suski Kulturalny
SPODK023 Mobilna scena plenerowa subregionalny Subregion Podhalański Kulturalny
SPODK020 Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Podhalańskiego subregionalny Subregion Podhalański Kulturalny
PKNTI005 IX Nowotarski Piknik Lotniczy powiatowy nowotarski Inny
SPODI001 Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej subregionalny Subregion Podhalański Inny
PKTTP010 Przekroczyć granice niepełnosprawności. Made in Zakopane - zakup trzech specjalnych rowerów dla osób niepełnosprawnych powiatowy tatrzański Prospołeczny
PKNTI002 Bezpieczne Podhale - zakup pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem do ratownictwa na terenach górskich powiatowy nowotarski Inny
PKSUS014 Kultura i sport szansą na rozwój różnych form spędzania wolnego czasu w Dolinie Skawy w gminie Zembrzyce. powiatowy suski Sportowy
PKTTS003 Pełnosprawni przez sport powiatowy tatrzański Sportowy
PKNTS007 Wendo - warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt powiatowy nowotarski Sportowy
SPODT009 Turystyczna integracja społeczności subregionu podhalańskiego. Rajd Podbabiogórza i Gorców. Regionalny piknik integracyjny subregionalny Subregion Podhalański Turystyczny
PKSUT016 Trasa rowerowa brzegiem Skawy i Skawicy - modernizacja powiatowy suski Turystyczny
SPODS018 Popularyzacja piłki nożnej wśród lokalnej społeczności subregionalny Subregion Podhalański Sportowy
PKNTT019 Aktywne i twórcze poznawanie Orawy, Spiszu i Podhala powiatowy nowotarski Turystyczny
SPODT021 …Chodźcie na Turbacz…- nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna) subregionalny Subregion Podhalański Turystyczny
PKNSU005 Postaw na rozwój - odnajdź siebie powiatowy Nowy Sącz Edukacyjny
SSADU006 Pierwsza pomoc od podstawówki subregionalny Subregion Sądecki Edukacyjny
PKGRK003 Szymbarska scena plenerowa powiatowy gorlicki Kulturalny
PKLIK008 Kultywowanie tradycji w regionie Lachów Limanowskich powiatowy limanowski Kulturalny
PKLIK009 Plenerowe spotkania z nauką i kulturą powiatowy limanowski Kulturalny
SSADK011 Teatr Nowy dla Was subregionalny Subregion Sądecki Kulturalny
PKNSK012 Ryterska Akademia Muzyki i Tańca powiatowy nowosądecki Kulturalny
SSADK013 Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Sądeckiego subregionalny Subregion Sądecki Kulturalny
PKGRK014 V Turniej Rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu powiatowy gorlicki Kulturalny
PKNSK017 Czytelnia pod chmurką powiatowy Nowy Sącz Kulturalny
PKNSI019 Aktywni seniorzy powiatowy nowosądecki Inny
PKNCI010 Nowy Sącz dla serca powiatowy Nowy Sącz Inny
PKLIE007 Budki lęgowe i karmniki dla ptaków w słopnickich gospodarstwach i zagajnikach powiatowy limanowski Ekologiczny
PKGRT015 Ukwiecenie drogi wojewódzkiej w mieście Bobowa powiatowy gorlicki Turystyczny
PKGRS004 I międzynarodowy półmaraton Bitwa pod Gorlicami Gorlice-Łużna, 11 listopada 2016 powiatowy gorlicki Sportowy
PKNSS018 Zajęcia sportowe dla poprawy kondycji fizycznej oraz zwiększenia integracji społecznej osób starszych powiatowy Nowy Sącz Sportowy
PKDAU003 Inwestycja w przyszłość czyli szkolenie dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatowy dąbrowski Edukacyjny
STARU018 Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna subregionalny Subregion Tarnowski Edukacyjny
STARK004 Z gwiazdami zaczytani subregionalny Subregion Tarnowski Kulturalny
PKTAK005 Festiwal Kultury Pogórzańskiej powiatowy tarnowski Kulturalny
PKTAK008 Historia w Hologramie powiatowy tarnowski Kulturalny
PKTRK021 Big Contest Band - działalność kulturalna i edukacyjna powiatowy Tarnów Kulturalny
PKTAK024 Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze powiatowy tarnowski Kulturalny
STARK026 Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Tarnowskiego subregionalny Subregion Tarnowski Kulturalny
START025 Tak wiele do odkrycia subregionalny Subregion Tarnowski Turystyczny
PKTAP001 Na Podgórzu dzień babci i dziadka trwa cały rok powiatowy tarnowski Prospołeczny
PKDAI015 Bezpieczny powiat dąbrowski z AED - każdy może uratować bezcenny dar - ludzkie życie powiatowy dąbrowski Inny
PKBRU017 Mali Ratownicy powiatowy brzeski Edukacyjny
STARP030 Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukację dla rodziców subregionalny Subregion Tarnowski Prospołeczny
PKTAP009 Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Faściszowej powiatowy tarnowski Prospołeczny
PKTAT011 Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlna w pobliżu zabytkowego kościoła powiatowy tarnowski Turystyczny
PKTAP028 Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec powiatowy tarnowski Prospołeczny
STARS027 Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE subregionalny Subregion Tarnowski Sportowy
PKTAS031 Galopem do sukcesu - lekcje jazdy konnej powiatowy tarnowski Sportowy