Pełna lista zadań

Sienkiewicz x 4. W setną rocznicę śmierci Pisarza cztery powieści w formę teatralną przyodziane

Zadanie polega na przygotowaniu i publicznych prezentacjach spektaklu teatralnego pt. „Sienkiewicz x 4”. Spektakl, przygotowany przez młodzież dwóch szkół ponadgimnazjalnych, będzie się składał z czterech jednoaktówek, z których każda będzie inspirowana jedną z powieści Henryka Sienkiewicza i każda zostanie zrealizowana w innej konwencji teatralnej. Zadanie jest adresowane do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także dorosłych widzów zainteresowanych tematyką kulturalną. Głównym celem zadania jest popularyzacja wiedzy o twórczości Henryka Sienkiewicza poprzez inspirowanie i kształtowanie aktywności twórczej młodzieży w formie teatru dramatycznego.

KOD

PKCHU025

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

95 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

chrzanowski