Pełna lista zadań

Inwestycja w przyszłość czyli szkolenie dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Celem głównym zadania jest zwiększenie zaangażowania w działalność społeczną ludzi młodych przez szkolenie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), którzy w przyszłości będą służyć w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Grupą docelową zadania są członkowie MDP z powiatu dąbrowskiego tj. dzieci i młodzież w wieku od 10 - 16 lat zainteresowani działalnością społeczną, chcący poświęcić swój wolny czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym będą mogli pomagać innym ludziom w przyszłości. Efektem działań będzie zaktywizowanie członków MDP oraz usprawnienie ich samoorganizacji poprzez podniesienie kwalifikacji. Zadanie polega na zorganizowaniu tygodniowego wyjazdowego obozu szkoleniowego dla 80 członków MDP. W ramach projektu młodzież uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumianego ratownictwa i bezpieczeństwa.

KOD

PKDAU003

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

88 038,00 zł

POWIAT/SUBREGION

dąbrowski