Pełna lista zadań

Ukwiecenie drogi wojewódzkiej w mieście Bobowa

Poprawa wyglądu przestrzeni publicznej w mieście poprzez postawienie drewnianych kwietników oraz utworzenie figur kwiatowych.

KOD

PKGRT015

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

54 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

gorlicki