Pełna lista zadań

Kultywowanie tradycji w regionie Lachów Limanowskich

Projekt to powrót do tradycji i upowszechnianie kultury, aby ocalić od zniszczenia i zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej. Ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz krzewienia lokalnych zwyczajów i tradycji naszego regionu. Zakłada wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży, rozwija ich umiejętności artystyczne, a także zachęca do działania na rzecz społeczności lokalnej. Członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianie” są członkami Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości i Rozwoju wsi Pisarzowej i działają na terenie Gminy Limanowa, wielokrotnie występując na organizowanych imprezach. W ramach zadania planowane są następujące działania: przeprowadzenie warsztatów, zorganizowanie koncertu, przygotowanie i opracowanie wydanie śpiewnika pieśni ludowych, zorganizowanie wycieczki nad Morze Bałtyckie.

KOD

PKLIK008

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

99 600,00 zł

POWIAT/SUBREGION

limanowski