Pełna lista zadań

Plenerowe spotkania z nauką i kulturą

Plenerowe spotkania z nauką i kulturą mają na celu realizowanie funkcji brakującego w gminie domu kultury. Podstawowy cel założony do osiągnięcia to niwelowanie zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego w sferze kultury i nauki pomiędzy gminą wiejską a ośrodkiem miejskim. W ramach projektu przewiduje się cykl spotkań plenerowych takich jak: plenerowe kino, spektakle teatralne, koncerty młodych talentów, wieczorki poetyckie, pokaz doświadczeń przyrodniczych.

KOD

PKLIK009

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

90 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

limanowski