Pełna lista zadań

Darmowy dowóz do Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie

Realizacja zadania ma na celu pomoc ludziom w dotarciu na dworzec kolejowy poprzez dowóz busem do stacji.

KOD

PKMIE045

CHARAKTER

Ekologiczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

miechowski