Pełna lista zadań

Integracja oraz wymiana doświadczeń środowisk Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie miechowskim

Zadanie skierowane do Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie wszystkich gmin powiatu miechowskiego. Celem zadania jest integracja Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), wzmocnienie wzajemnej współpracy. W ramach zadania przewiduje się przeprowadzenie panelu dyskusyjnego na temat doświadczeń działalności KGW, prezentacja i degustacja wyrobów kulinarnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, występy artystyczne – Plac Tadeusza Kościuszki w Miechowie (wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców). Wyjazd 105 członkiń KGW do Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, zwiedzanie Wawelu oraz rejs statkiem po Wiśle do Tyńca.

KOD

PKMIK018

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

50 120,00 zł

POWIAT/SUBREGION

miechowski