Pełna lista zadań

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej - Mini Mundial

Celem projektu jest realizacja powiatowego turnieju piłki nożnej, w którym będą brały udział dzieci ze szkół podstawowych z powiatu miechowskiego. Turniej zostanie zakończony festynem sportowym, podczas którego dzieci będą miały okazję aktywnie uczestniczyć w konkursach z różnych dyscyplin sportowych. W wyniku realizacji turnieju zwiększona zostanie aktywność fizyczna uczniów szkół podstawowych powiatu miechowskiego. W festynie będą uczestniczyć dzieci wraz z rodzicami, co przyczyni się do promowania aktywnego spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców powiatu miechowskiego.

KOD

PKMIS029

CHARAKTER

sportowy

KOSZT PROJEKTU

89 190,00 zł

POWIAT/SUBREGION

miechowski