Pełna lista zadań

Małopolska - Nasz Region warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

Zadanie będzie polegało na organizacji:

1) Aktywizujących/interaktywnych zajęć pozalekcyjnych o tematyce związanej z różnorodnością małopolskiego folkloru, tradycji i sztuki ludowej dla uczniów klas 1-3 uczęszczających do szkół podstawowych z gminy Myślenice. Każde zgłoszone dziecko będzie miało możliwości uczestniczenia w jednym cyklu warsztatowym (8h.) Część dzieci z uwagi na niebezpieczną i daleka drogę do szkoły, będzie miała opłacone dojazdy do domu z zajęć.
Rodzaje zajęć:
a) „Małopolskie Tańcowanie i Muzykowanie”- warsztaty muzyczno – taneczne m.in. gry i zabawy ludowe, tańce i muzyka tradycyjna.
b) „Podłaźniki, Światy, Pająki” – warsztaty artystyczne w trakcie których m.in. dzieci nauczą się robić ozdoby ze słomy, opłatków, bibuły.
c) „Smakujemy Małopolskę” – warsztaty kulinarno – artystyczne m.in. zapoznanie się produktami tradycyjnymi i regionalnymi z Małopolski wpisanymi na listę produktów regionalnych, zabawy z gliną, warsztaty plastyczne z wzornictwa ludowego, przygotowanie kalendarza obrzędowego.

2) Powiatowy konkurs na tradycyjną małopolską ozdobę choinkową dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu powiatu myślenickiego. Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom gratulacyjny, a dla najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Finał konkursu będzie okazja do zaprezentowania rówieśnikom z terenu powiatu myślenickiego efektów prac warsztatowych realizowanych przez dzieci z terenu Gminy Myślenice

KOD

PKMYK022

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

94 952,00 zł

POWIAT/SUBREGION

myślenicki