Pełna lista zadań

Nowy Sącz dla serca

Projekt polega na umieszczeniu w miejscach użyteczności publicznej Nowego Sącza defibrylatorów AED. Defibrylator jest urządzeniem, służącym do przywracania akcji serca. Coraz więcej miejscowości decyduje się na umieszczenie w różnych miejscach tego typu urządzeń, gdyż mogą one uratować ludzkie życie i zdrowie. Defibrylatory będą umieszczone w następujących instytucjach i siedzibach organizacji pozarządowych

KOD

PKNCI010

CHARAKTER

Inny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Nowy Sącz