Pełna lista zadań

Aktywni seniorzy

W ramach zadania prowadzone będą działania edukacyjno - integracyjne (edukacja prozdrowotna, obywatelska, kulturalna).
Podczas realizacji projektu odbędą się:
a) spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia,
b) spotkania przy muzyce,
c) spotkania integracyjne.

KOD

PKNSI019

CHARAKTER

Inny

KOSZT PROJEKTU

50 050,00 zł

POWIAT/SUBREGION

nowosądecki