Pełna lista zadań

Zajęcia sportowe dla poprawy kondycji fizycznej oraz zwiększenia integracji społecznej osób starszych

Zadanie zakłada organizację zajęć sportowych dla seniorów, które będą miały na celu poprawę sprawności fizycznej osób starszych oraz zapewnią im warunki do integracji społecznej. Jest to obecnie duży problem dla tej grupy ludzi, często wykluczanej z wielu sfer życia. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności sportowej 400 osób z grupy seniorów (50+) będzie miało okazję do rozwoju, zwiększania możliwości swojego organizmu, oraz polepszenia jakości życia w postaci integracji z osobami w swojej grupie wiekowej.

KOD

PKNSS018

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

90 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Nowy Sącz