Pełna lista zadań

Postaw na rozwój - odnajdź siebie

Zadanie skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w powiecie nowosądeckim. Jest to program składający się z trzech modułów aktywnych form rozwoju i integracji młodzieży. Projekt zakłada uruchomienie następujących warsztatów: żonglerki z językiem angielskim, praktycznych zajęć z motywacji i kreatywnego myślenia oraz sposobów na odnajdywanie swojej pasji życiowej. Program przewiduje dwie edycje, realizowane w czasie trwania semestru szkolnego. Całość zadania przewiduje 448 godzin zajęć i planuje objąć 320 uczniów. Założeniem projektu jest zorganizowanie czasu wolnego uczniów w sposób kreatywny i niekonwencjonalny.

KOD

PKNSU005

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

86 800,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Nowy Sącz