Pełna lista zadań

Wendo - warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt

WenDo to warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. Na warsztat zapraszamy kobiety, seniorki, oraz dziewczyny (gimnazjum i szkoły średnie). Jest to kompleksowa i unikalna propozycja obejmująca jednoczesne nabycie umiejętności technik nie tylko samoobrony fizycznej, lecz także podniesienie kompetencji psychologicznych uczestniczek. Uczestniczki uczą się samoobrony fizycznej: ciosów, kopnięć, uwolnień z przytrzymania przez agresora, stosowania krzyku. Warsztat pozwala na trwałe wyuczenie proponowanych technik. Nie ma znaczenia sprawność fizyczna kursantek, niekonieczny jest też długotrwały trening, aby trwale nabyć umiejętność samoobrony. Zapraszamy również kobiety z niepełnosprawnościami oraz sprawujące opiekę nad dziećmi (zapewniamy opiekę na czas trwania warsztatów). Podczas warsztatów uczestniczki uczą się także samoobrony psychicznej: asertywności, efektywnej komunikacji, stawiania granic, radzenia sobie w sytuacji stresu. W ten sposób nie tylko poznają sposoby radzenia sobie w sytuacji ataku, ale także mogą zapobiegać konfliktom i agresji psychicznej.

KOD

PKNTS007

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

nowotarski