Pełna lista zadań

Od Juniora do Seniora - aktywizacja mieszkańców

Projekt dotyczy kształcenia i rozwoju dzieci w wieku szkolnym - juniorów oraz aktywizację osób starszych - seniorów z terenu 5 miejscowości: Kacwin, Niedzica, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne oraz Frydman. Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dla osób młodszych i starszych, jak również umożliwienie im zdobycia wiedzy, umiejętności i stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zorganizowanie odpowiednich zajęć tematycznych wpłynie na rozwój intelektualny, podniesienie poziomu wiedzy, przyczyni się do poprawy samooceny i samopoczucia szczególnie u osób starszych. U młodszych pobudzi wyobraźnię co z pewnością przełoży się na dalszą chęć kształcenia. Dla dzieci zorganizowane zostaną zajęcia wprowadzające je poprzez zabawę i wystawę interaktywną w świat fizyki i matematyki. Dla seniorów zorganizowane zostaną zajęcia z zakresu obsługi Internetu oraz komputera a także wykłady dotyczące spraw administracyjnych, kultury, przyrody, fotografii.

KOD

PKNTU011

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

63 650,00 zł

POWIAT/SUBREGION

nowotarski