Pełna lista zadań

Poznajemy Naszą Ojczyznę - z Podhala do Stolicy Polski

Projekt, w ramach którego zorganizowany zostanie wypoczynek dla dzieci z terenów wiejskich w czasie ferii zimowych. Wskazane zadanie, wyjazd do Warszawy dla 60 dzieci, będzie zwieńczeniem działań pozalekcyjnych podjętych przez szkoły podstawowe z powiatu nowotarskiego ze wsi Harklowa i Szlembrak w 2016 i 2017 roku. Głównym efektem działan projektowych będzie m.in. poszerzenie wiedzy ogólnej o Polsce, wyrównywanie szans w dostępie do szeroko rozumianej kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci z obszarów wiejskich, kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozbudzanie postaw patriotycznych. Ralizacja zadania, w szerszym kontekście, przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej.

KOD

PKNTU022

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

74 700,00 zł

POWIAT/SUBREGION

nowotarski