Pełna lista zadań

Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Głównym celem zadania jest usprawnienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży; zadanie zakłada wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci i rodziców (wyjazdy rekreacyjne i warsztaty)

KOD

PKOLP003

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

82 088,00 zł

POWIAT/SUBREGION

olkuski