Pełna lista zadań

Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym

Zadanie zwiększa dostępność do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Wyposażone w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne sale: doświadczeń świata i integracji sensorycznej połączone z profesjonalną kadrą świadczącą usługi to główne założenia zgłaszanego projektu.

KOD

PKOLP014

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

98 360,00 zł

POWIAT/SUBREGION

olkuski