Pełna lista zadań

Kreatywnie dla młodzieży - cykl zajęć zwiększających kompetencje kluczowe młodzieży z terenu powiatu olkuskiego

Wykorzystując i wzmacniając istniejący potencjał (Kluby Wolontariusza, Rady Młodzieżowe) projekt zakłada współpracę w zakresie wsparcia lokalnych liderów młodzieżowych mających wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności. Dla młodzieży olkuskich szkół ponadgimnazjalnych, w ramach projektu, zrealizowany zostanie cykl działań wzmacniających ich kompetencje kluczowe, co w perspektywie czasu, przyczyni się do polepszenia sytuacji na rynku pracy. Planuje się społeczny wymiar zadań, tak, aby lokalne środowiska także odniosły korzyści ze współpracy z młodzieżą. Zadanie stanowi wyraz partnerskiej współpracy młodzieży, nauczycieli i dyrekcji olkuskich szkół ponadgimnazjalnych, wspomaganych przez olkuskie organizacje pozarządowe. Oprócz uczniów, bezpośrednimi odbiorcami projektu będą członkowie społeczności lokalnej (minimum 300 osób).

KOD

PKOLU013

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

99 990,00 zł

POWIAT/SUBREGION

olkuski