Pełna lista zadań

Interaktywne gminy - tablice multimedialne i szkolenia dla mieszkańców gminy Olkusz i Bolesław

Projekt zakłada zakup sprzętu multimedialnego i przeszkolenie osób z niego korzystających. Sprzęt wykorzystywany będzie do nauki, konsultacji społecznych, spotkań, wykładów i telekonferencji. W ramach projektu zakupionych zostanie 10 zestawów (tablica multumedialna, laptop,
projektor) dla 6 gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Olkusz i Gminy Bolesław.

KOD

PKOLU017

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

olkuski