Pełna lista zadań

Słowo, rytm, muzyka - rozwija komunikację

Projekt skierowany jest do uczniów klas 0-III, u których stwierdza się zaburzenia mowy, rytmu i ruchu. W ramach zaplanowanych działań realizowane będą zajęcia terapii logopedycznej i rytmiczno-taneczne. Ich celem jest: usprawnienie mowy; rozwój sprawności fizycznej aparatu artykulacyjnego i oddechowego; umuzykalnienie; rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka oraz ogólnie pojęty rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny a także podnoszenie sprawności fizycznej dzieci. Projekt przewiduje realizację cyklu około 100 godzin łącznie zajęć z terapii logopedycznej i zajęć rytmiczno-tanecznych w szkołach większych (powyżej 200 uczniów) oraz około 80 godzin w szkołach mniejszych (do 200 uczniów) w cyklu dziesięciu miesięcy.

KOD

PKOLU024

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

olkuski