Pełna lista zadań

Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim

Cykl imprez oraz konkursów szkolnych odbywających się w gminach powiatu oświęcimskiego należących do Doliny Karpia w okresie od czerwca do września 2017r. oraz cykl konkursów wiedzy o obszarze Doliny Karpia skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

KOD

PKOSK042

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

91 800,00 zł

POWIAT/SUBREGION

oświęcimski