Pełna lista zadań

Neurorehabilitacja - mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgowy, dyskopatia kręgosłupa, Stwardnienie Rozsiane, po urazach.

Dotyczy promocji i ochrony zdrowia. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do systematycznej i specjalistycznej neurorehabilitacji i rehabilitacji ortopedycznej, podniesienie jakości świadczonych usług, skrócenia czasu oczekiwania na pomoc fizjoterapeutyczną, przyspieszenie okresu powrotu do zdrowia lub minimalizację wykluczenia społecznego przez zmniejszenie niepełnosprawności. Zmniejszenie obaw i lęków rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez aktywne włączenie w proces rehabilitacji. Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania problemu z dostępem do profesjonalnej rehabilitacji w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych.

KOD

PKOSP026

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

oświęcimski