Pełna lista zadań

Kultowa edukacja

Projekt zakłada edukację przez sztukę i obejmować będzie cykl warsztatów i wyjazdów grup młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do Krakowa na wydarzenia artystyczne i kulturalne związane z różnymi dziedzinami sztuki. Uczestnikami projektu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Celem zadania jest zapoznanie jego uczestników z różnymi formami i funkcjami sztuki, by stali się oni świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu małego kontaktu młodych mieszkańców ziemi oświęcimskiej z kultura wysoką, utrudnionego przez lokalizację powiatu i możliwości finansowe. Zwieńczeniem projektu będzie organizacja przedstawienia teatralnego oraz wystawy fotograficznej przez uczestników.

KOD

PKOSU031

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

76 850,00 zł

POWIAT/SUBREGION

oświęcimski