Pełna lista zadań

Edukacja dla przyszłości

Projekt skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. Działania polegać będą na organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy ogólnej i zawodoznawczej beneficjentów. Zadanie ma obejmować dodatkowe zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół zdających egzamin maturalny i zawodowy. Zdobywanie wiedzy poparte będzie zajęciami poglądowymi i praktycznymi, sprawdzającymi i utrwalającymi zdobywaną wiedzę. Zajęcia poglądowe będą miały charakter obozu edukacyjnego (wyjazd do Londynu) oraz warsztatów teatralnych, które poprzedzone będą udziałem młodzieży w spektaklu teatralnym oraz wyjazdem zawodoznawczym.

KOD

PKPRU015

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

94 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

proszowicki