Pełna lista zadań

Nowogórski przegląd kabaretów amatorskich - Złota pieczęć Czerwiec 2017

Przegląd kabaretów amatorskich działających w powiecie krakowskim zakończony koncertem finałowym. Celem tej imprezy jest ożywienie twórczości kabaretowej wśród, dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania się na scenie, kształtowanie pozytywnej postawy współzawodnictwa, rozwój zainteresowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

KOD

PKRAK014

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

63 950,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski