Pełna lista zadań

Zabierzowskie koncertowanie

Celem zadania jest przeprowadzenie cyklu dziesięciu koncertów w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Widowiska te będą miały charakter kulturalny, a ich celem będzie integracja między pokoleniowa, poszerzenie spektrum muzycznego oraz propagowanie Gminy Zabierzów również poza jej granicami. Muzyka prezentowana podczas koncertów będzie urozmaicona, tak aby każda grupa wiekowa odnalazła dźwięki, które jej odpowiadają. W projekcie szczególnie uwzględniona zostanie grupa seniorów 50+, jako grupa mogąca zintegrować młodsze pokolenia mieszkańców oraz przybyłych gości. Prezentowane zespoły będą reprezentować muzykę folkloru regionalnego oraz uwspółcześnionego również w nowych aranżacjach, jazz, muzykę rozrywkową oraz poezję śpiewaną. Cykl spotkań ma być jednocześnie wydarzeniami kulturalnymi, ale także edukacyjnymi. Po koncertach przewidywany jest czas na dyskusję oraz tzw. rozmowy w kuluarach z występującymi artystami. Efektem będzie aktywizacja, integracja oraz zagospodarowanie czasu różnym grupom wiekowym. Brak opłat za wstęp pozwoli większej grupie uczestniczyć w wydarzeniach.

KOD

PKRAK031

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

51 500,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski