Pełna lista zadań

Przeprawa pieszo - rowerowa w Piekarach

Zadanie polega na odtworzeniu przeprawy promowej z Tyńca do Piekar poprzez zakup jednostki pływającej. Rekomendowaną jednostką jest łódź zbudowana w sposób tradycyjny - rekonstrukcja typu jednostek, jakimi przewożono ludzi i mienie do XIX w. Zaproponowane rozwiązanie będzie spełniało wymogi ekologiczne, stanowiło szansę na rozwój turystyki oraz ułatwi komunikację mieszkańców po obu stronach rzeki.

KOD

PKRAT040

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski