Pełna lista zadań

Raj w Dolinie Racławki

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wzdłuż Potoku Racławka na odcinku od Racławic poprzez Paczółtowice, Żary, Dębnik, Dubie do Radwanowic, uporządkowanie terenu wzdłuż potoku i koryta potoku, stworzenie punktu wypoczynkowego dla turystów oraz wymianę kładek w miejscowości Dubie.

KOD

PKRAT043

CHARAKTER

Turystyczny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski