Pełna lista zadań

Wesoła gromadka

Projekt zakłada prowadzenie miejsca spotkań z ofertą edukacyjną dla dzieci, rodziców i opiekunów z terenu Dojazdowa i Krzysztoforzyc oraz wszystkich przedszkolaków uczęszczających do przedszkola Wesoła Gromadka w Dojazdowie. Będzie to miejsce, w którym można zarówno spędzić czas z dziećmi, porozmawiać z innymi rodzicami, jak i skorzystać ze specjalnych nieodpłatnych zajęć z różnych obszarów. Celem spotkań będzie aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Projekt ma na celu promocję i wdrożenie idei aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zaspokojenie potrzeb dzieci, które będą miały bezpłatny dostęp do zajęć (logopedia, j. angielski, zajęcia rewalidacyjne, kółka zainteresowań, gimnastykę korekcyjną).

KOD

PKRAU012

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

67 500,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski