Pełna lista zadań

Edukator Wyspiański - zabawy słowem, gestem, dźwiękiem i kolorem

Zadanie polegać będzie na integracji dzieci i młodzieży, uczniów szkół powiatu krakowskiego, w szczególności uczących się w szkołach pod patronatem Stanisława Wyspiańskiego. Integracja będzie odbywać się poprzez zabawę, edukację i wzmacnianie kompetencji w nawiązaniu do dziedzin artystycznej działalności Wyspiańskiego. Celem projektu jest przybliżenie osoby wielkiego młodopolskiego artysty i mało znanego faktu jego zamieszkiwania pod koniec życia w Węgrzcach pod Krakowem (dziś gmina Zielonki), wzmocnienie poczucia własnej wartości i uświadomienie dzieciom i młodzieży istnienia możliwości własnego interdyscyplinarnego rozwoju na przykładzie postaci historycznej.

KOD

PKRAU028

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

krakowski