Pełna lista zadań

Centrum kultury i sportu w Krakowie

Zadanie polega na wynajęciu pomieszczeń dla spotkań klubów interesów, klubów miłośników książki. Zostaną zorganizowane warsztaty z obsługi komputera, zajęcia sportowe.

KOD

PKRKK006

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków