Pełna lista zadań

Rocznicowy koncert integracyjny dla mieszkańców dzielnic podgórskich z okazji połączenia Miasta Krakowa z Podgórzem

Koncert z programem muzycznym, elementami informacyjnymi, konkursowymi z elementami towarzyszącymi oraz z prezentacją działalności Stowarzyszenia Dzielnic Podgórskich i dorobku dzielnic VIII-XIII

KOD

PKRKK012

CHARAKTER

Kulturalny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków