Pełna lista zadań

Organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu oswajanie starości poprzez profilaktykę prozdrowotną oraz poprawę życia i integrację społeczną seniorów

Celem projektu jest podniesienie świadomości zdrowotnej seniorów - uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademia Prądnicki Senior, poprzez wykłady, warsztaty i badania przesiewowe. Działania te mają prowadzić do zmiany stylu życia, jak i wcześniejszego wykrywania schorzeń kardiologicznych, nowotworowych i innych zagrażających zdrowiu osób starszych.

KOD

PKRKP004

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

55 400,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków