Pełna lista zadań

Poprawa komfortu pracy ratowników Krakowskiego WOPR poprzez remont świetlicy oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego

Zadanie ma na celu podniesienie komfortu pracy ratowników Krakowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez remont świetlicy Stowarzyszenia wykorzystywanej m.in.. do przeprowadzania kursów ratowniczych, prelekcji dla mieszkańców Krakowa oraz różnego typu festynów, które mają na celu szkolenia osób w ratownictwie wodnym i przedmedycznym. W zadaniu planowane jest również zamontowanie wiat na przystani ratowniczej w celu zabezpieczenia sprzętu ratowniczego przed warunkami atmosferycznymi. Zadanie przyczyni się do poprawy stanu sprzętu używanego przez ratowników podczas działań prowadzonych nad wodą i w wodzie.

KOD

PKRKP010

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

63 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków