Pełna lista zadań

Krakowski Klub Seniora Kina Paradox

Czas, by seniorzy z Krakowa wyszli z domów. Co ich może do tego zachęcić? My już to wiemy dzięki wielomiesięcznej współpracy z seniorami mieszkających w krakowskiej Dzielnicy Stare Miasto. Dlatego chcemy powołać Krakowski Klub Seniora Kina Paradox otwarty dla seniorów z całego Krakowa, który zaoferuje im zajęcia filmowe, kulturalne i ruchowe. Wierzymy, że ta propozycja przełoży się na aktywność i integrację seniorów z Krakowa.

KOD

PKRKP016

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

90 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków