Pełna lista zadań

Taneczny wyjazd dla grupy seniorów

Taneczny wyjazd dla grupy 80 seniorów w dwóch turnusach : I - marzec kwiecień, II wrzesień-październik, 5 dniowy pobyt z wyżywieniem i zajęciami taneczno-ruchowymi pod kontrolą trenera dwa razy dziennie w grupach po 20 osób w zależności od stopnia zaawansowania.

KOD

PKRKP019

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

60 060,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków