Pełna lista zadań

Ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz szkolenia dla osób starszych w Centrach Aktywności Seniorów w Krakowie

Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu seniorów do nowych technologii, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zakupione zostanie wyposażenie komputerowe, które następnie zostanie przekazane sieci Centrów Aktywności Seniorów, z komputerów bezpłatnie będą korzystać seniorzy z Krakowa

KOD

PKRKP026

CHARAKTER

Prospołeczny

KOSZT PROJEKTU

50 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków