Pełna lista zadań

Siatkówka w Krakowie - ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki

W swojej genezie, projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami siatkówki dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-18 lat, z wyróżnieniem co najmniej 4 kategorii wiekowych, w podgrupach wydzielonych ze względu na płeć. Zajęcia mają na celu edukację oraz aktywizację sportową mieszkańców Krakowa oraz pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie znaczenia zdrowego trybu życia zaszczepianie postawy fair play w życiu. Zadanie jest odpowiedzią na walkę z wykluczeniem społecznym ze względu na status finansowy rodziny, oraz odpowiedzią na selekcję z uwagi na talent sportowy i predyspozycję uwarunkowania fizyczne. Projekt zakłada udział w zajęciach będzie bezpłatny oraz brak selekcji – zajęcia ogólnodostępne. Jak wskazują badania rynku zajęć sportowych oraz ich analiza aż 95% z nich są zajęciami odpłatnymi. Zadanie realizowane będzie od października 2016 do czerwca 2017 (włącznie z czerwcem). Zajęcia sportowe prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą.

KOD

PKRKS020

CHARAKTER

Sportowy

KOSZT PROJEKTU

92 310,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków