Pełna lista zadań

Małopolanin Ci ja - jestem mieszkańcem, obywatelem, patriotą

Zadanie dotyczy wzbudzenia zainteresowań historią i zabytkami miasta Krakowa oraz tradycją, a także kulturą miast i miasteczek regionu. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą różnych płaszczyzn własnego środowiska regionalnego: geograficznego, etnograficznego, kulturowego, a także poznają historię oraz tradycję Małopolski, a następnie przygotują prezentację dla środowiska lokalnego aby przybliżyć odbiorcom osobliwości regionu. Ważnym aspektem projektu jest nawiązanie współpracy z rodzicami, a także pozyskanie do kooperacji partnerów działających na rzecz dziedzictwa kulturowego regionu. Centrum realizacji projektu stanowi Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie a bezpośrednim beneficjentem działań jest ponad 200 jej uczniów.

KOD

PKRKU001

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

69 100,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków