Pełna lista zadań

Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej

Organizacja wycieczek tematycznych z nastawieniem na poznawanie zabytków i atrakcji Krakowa przez dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

KOD

PKRKU007

CHARAKTER

edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

68 570,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków