Pełna lista zadań

Pociąg(ający) urok literatury, czyli bilet na dziecięcą podróż literackim torem

Projekt dla dzieci i młodzieży szkolnej zakładający przeprowadzenie długofalowej akcji rozwoju czytelnictwa w Krakowie. Realizowane będą działania ukierunkowane na budzenie zamiłowania do książek, poszerzanie wiedzy, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie uzdolnień literackich, rozwój słownictwa i umiejętności formułowania myśli oraz precyzyjnego wypowiadania się. Projekt przewiduje: przeprowadzenie różnych konkursów, organizację spotkań literackich, zaproszenie do wspólnego czytania w przestrzeni publicznej, udział w rodzinnej grze miejskiej oraz zainspirowanie nauczycieli i społeczności szkolnych do podejmowania szerokich działań w celu zachęcenia uczniów do czytania. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wiedzy zawartej w książkach, rozwijanie wyobraźni, empatii i wrażliwości. Szacowana liczba uczestników projektu to 3 tys. osób.

KOD

PKRKU014

CHARAKTER

Edukacyjny

KOSZT PROJEKTU

100 000,00 zł

POWIAT/SUBREGION

Kraków